BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Rudnik nad Sanem na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

b) przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Analiza planów inwestycyjnych, remontowych na 2024 r. na terenie gminy Rudnik nad Sanem (punkt 1 planu pracy Komisji na 2024 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Dawid Konior

 

Służby gminne