BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Rejestr instytucji kultury Rejestr instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem

Rejestr instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

   

SG.402.1.2012

Rejestr instytucji kultury

Gminy Rudnik nad Sanem


założony 12 czerwca 2012 r. i prowadzony wg rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury
(Dz. U. z 2012 r., poz. 189)

 

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12 czerwca 2012 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

-

37-420 Rudnik nad Sanem ul. Grunwaldzka 17

Gmina Rudnik nad Sanem

-

Uchwała Nr IV/20/94 Rady Miejskiej w Rudniku z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku

- Uchwała Nr IV/20/94 Rady Miejskiej w Rudniku z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku - Uchwała Nr XXII/142/2000 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie Uchwały Nr IV/20/94 Rady Miejskiej w Rudniku z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku - Uchwała Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem nadanym Uchwałą Nr XXII/142/2000 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie Uchwały Nr IV/20/94 Rady Miejskiej w Rudniku z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku

 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 stycznia 2013 14:03  

Służby gminne