BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Rejestr instytucji kultury Informacja o Rejestrze instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Informacja o Rejestrze instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Email Drukuj PDF

   Informacja o Rejestrze instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem

oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartychZgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru.

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rudnik nad Sanem, prowadzony jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189). Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej.

W Rejestrze instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem wpisana jest instytucja kultury:
Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Grunwaldzka 17
tel./faks (15) 876 10 20
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www: www.mokrudnik.pl

Rejestr instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem prowadzi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel. 015 876 10 02, godziny urzędowe: poniedziałek - piątek - 7.30-15.30, wtorek - 8.00- 16.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„§ 10 1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
          2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
              1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
              2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
         3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
          4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
          5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”


Wniosek o odpis z Rejestru instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem - plik do pobrania w formacie *.pdf


Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazanie osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na konto Gminy Rudnik nad Sanem w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli filia w Rudniku nad Sanem nr 23 9430 1032 4003 3237 2000 0001 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem w godzinach: poniedziałek - piątek - 7.30-14.00, wtorek - 8.00-14.30.

Informacja o Rejestrze instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartychZgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru.

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rudnik nad Sanem, prowadzony jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189). Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej.

W Rejestrze instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem wpisana jest instytucja kultury:

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Grunwaldzka 17

tel./faks (15) 876 10 20
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www: www.mokrudnik.pl

Rejestr instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem prowadzi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel. 015 876 10 02, godziny urzędowe: poniedziałek - piątek - 7.30-15.30, wtorek - 8.00- 16.00. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
§ 10 1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej
organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi
rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony
odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

Wniosek o odpis z Rejestru instytucji kultury Gminy Rudnik nad Sanem - plik do pobrania w formacie .pdf

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazanie osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).  

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na konto Gminy Rudnik nad Sanem w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli filia w Rudniku nad Sanem nr 23 9430 1032 4003 3237 2000 0001 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem w godzinach: poniedziałek - piątek - 7.30-14.00, wtorek - 8.00-14.30. 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 stycznia 2013 14:21  

Służby gminne