BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne
Odpady komunalne

TERMIN PŁATNOŚCI

Email Drukuj PDF

PRZYPOMINAMY, ŻE 17 LIPCA 2017 R.


UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

ZA MIESIĄCE KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2017 R.

Więcej…
 

Jak należy segregować odpady

Email Drukuj PDF

Jak należy segregować odpady

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:43 Więcej…
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

 

Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:35 Więcej…
 

Popiół paleniskowy

Email Drukuj PDF

Informacja
o odbiorze popiołu paleniskowego

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:10 Więcej…
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017

Email Drukuj PDF

Harmonogram  wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:12 Więcej…
 

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Email Drukuj PDF

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:12 Więcej…
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 czerwca 2017 13:11
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:13 Więcej…
 

Z A W I A D O M I E N I E

Email Drukuj PDF

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 11:05 Więcej…
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terene Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2014 r.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:14
 
Email Drukuj PDF

Informacja o składaniu deklaracji oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:47 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Jak należy kompostować

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:47 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:48 -
 
Email Drukuj PDF

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 czerwca 2017 13:12 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Wykaz podmiotów, które mogą odbierać odpady z nieruchomości niezamieszkałych


Ostatnia aktualizacja: środa, 28 czerwca 2017 13:12 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Rejestr działalności regulowanej (*.pdf)

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 czerwca 2017 14:42
 
Email Drukuj PDF

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 11:09 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 11:08 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Ostatnia aktualizacja: piątek, 23 czerwca 2017 09:09
 
Email Drukuj PDF

Uchwały śmieciowe

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 11:11 Więcej…
 


Służby gminne