BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne
Odpady komunalne

Informacja

Email Drukuj PDF

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne

i miejscu zagospodarowania odpadów w 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem uprzejmie informuje Mieszkańców, iż w wyniku postępowania przetargowego, nazwa zadania:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wyłoniony został następujący przedsiębiorca:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica.

Okres realizacji zamówienia przez wykonawcę od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych to Instalacja Komunalna w miejscowości Sigiełki, Gmina Krzeszów zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym z Gminą Krzeszów.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 10 września 2020 12:54
 

Harmonogram 2020

Email Drukuj PDF

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020.

 

Nowa stawka

Email Drukuj PDF

Uwaga zmiany:

 

1) od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,00 zł miesięcznie od każdego Mieszkańca,

 

2) Ustawa wprowadza obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich Mieszkańców. W przypadku niewypełnienia ww. obowiązku przez właściciela, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 60,00 zł od każdego Mieszkańca za miesiąc,

 

3) zwalnia się w części z opłaty każdego Mieszkańca budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli gospodarstwo posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady (trawę, liście, obierki z owoców i warzyw). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego domownika (stawka wyniesie 22 zł – 2 zł = 20 zł).

 

W przypadku ubiegania się o zwolnienie z tytułu kompostowania - należy złożyć nową deklarację do 10 lutego 2020 r., aby uzyskać zwolnienie od 1 stycznia 2020 r.
Późniejsze złożenie deklaracji spowoduje późniejsze udzielenie zwolnienia.

 

4) nowy termin składania deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość.

 

Jak należy segregować odpady

Email Drukuj PDF

Jak należy segregować odpady

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 03 lutego 2020 08:49 Więcej…
 

Nowy wzór deklaracji

Email Drukuj PDF

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


.pdf


.odt


.docx

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że z dniem 6 września 2019 r. zmianie ulegnie numer rachunku bankowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla wpłat z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowy numer rachunku bankowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem stosowany wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nadsański Bank Spółdzielczy

nr rachunku: 20 9430 0006 4003 3237 2000 0035

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

 

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Email Drukuj PDF

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 14 stycznia 2019 09:07 Więcej…
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2017 r.

 

Rejestr działalności regulowanej

Email Drukuj PDF

Rejestr działalności regulowanej (*.pdf)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 czerwca 2017 13:11
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terene Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2014 r.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:14
 
Email Drukuj PDF

Jak należy kompostować

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:47 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:48 -
 
Email Drukuj PDF

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 czerwca 2017 13:12 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Wykaz podmiotów, które mogą odbierać odpady z nieruchomości niezamieszkałych


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 03 lutego 2020 08:11 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 11:09 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 10 września 2020 12:54 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Uchwały śmieciowe

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 03 lutego 2020 08:15 Więcej…
 


Służby gminne