BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wybory Sołeckie 2019
Wybory Sołeckie 2019

WYBORY SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH, PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI, ZARZĄDÓW OSIEDLI W GMINIE RUDNIK NAD SANEM

Email Drukuj PDF

 

WYBORY SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH, PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI, ZARZĄDÓW OSIEDLI W GMINIE RUDNIK NAD SANEM

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wybory na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i członków Zarządów Osiedli odbędą się w Gminie Rudnik nad Sanem w dniu 14 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8.00. do 15.00.

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczących Osiedli, członków Zarządów Osiedli oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane będą przez Miejską Komisję Wyborczą od 11.03.2019 r.  do 21.03.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Kandydatów na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Przewodniczącego Osiedla, członka Zarządu Osiedla zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej. Do każdego zgłoszenia kandydata musi być dołączone pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenia list kandydatów na członków Rad Sołeckich/Zarządów Osiedli  dokonują kandydaci na Sołtysów/Przewodniczących Osiedli bądź wyborcy.

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być poparte podpisami co najmniej 10, a na członka Rady Sołeckiej co najmniej 5 wyborców, stale zamieszkałych w Sołectwie. 

Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Osiedla powinno być poparte podpisami co najmniej 10, a na członka Zarządu Osiedla co najmniej 5 wyborców, stale zamieszkałych w Osiedlu. 

Kandydować na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania i stale zamieszkuje na obszarze działania Sołectwa oraz jest wpisany do rejestru wyborców.

Kandydować na Przewodniczącego Osiedla i członka Zarządu Osiedla może każdy, kto posiada prawo wybierania i stale zamieszkuje na obszarze działania Osiedla oraz jest wpisany do rejestru wyborców.


Członkowie komisji wyborczych pełnią swoje obowiązki społecznie.

Druki zgłoszeniowe oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, pokój nr 12, II piętro) lub na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 Formularze do pobrania:

1. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa

2. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej

3. Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Osiedla

4. Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu Osiedla

5. Zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej

 

Zarządzenie Nr OrA.0050.24.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 8 Marca 2019
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i członków Zarządów Osiedli


Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
z dnia 11 marca 2019 r.
o numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostaną przeprowadzone wybory Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących Osiedli i Zarządów Osiedli w dniu 14 kwietnia 2019 r.


Zarządzenie Nr OrA.0050.25.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów dokumentów i pieczęci używanych podczas wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich
oraz Przewodniczących Osiedli i członków Zarządów Osiedli na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 22 marca 2019 r.
o przedłużeniu terminu na zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 22 marca 2019 r.
o przedłużeniu terminu na zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Osiedla i członków Zarządu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.


Zarządzenie Nr OrA.0050.30.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr OrA.0050.24.2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich
oraz Przewodniczących Osiedli i członków Zarządów Osiedli


Zarządzenie Nr OrA.0050.32.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i członków Zarządów Osiedli zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.


OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudniku nad Sanem z dnia 1 kwietnia 2019 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i członków Zarządów Osiedli w Gminie Rudnik nad Sanem w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.


 

Zarządzenie Nr OrA.0050.36.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego trybu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i członków Zarządów Osiedli zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.


Zarządzenie Nr OrA.0050.38.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie
zmiany zarządzenia Nr OrA.0050.32.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i członków Zarządów Osiedli zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.


PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH, PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI, ZARZĄDÓW OSIEDLI NA TERENIE GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM SPORZĄDZONY 14 KWIETNIA PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W RUDNIKU NAD SANEM


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 15 kwietnia 2019 13:32
 


Służby gminne