BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Dane
Dane

Stan gruntów i budynków będących własnością Gminy Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

Na dzień 31 października 2011 r. stan gruntów i budynków będących własnością Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przedstawia się następująco:

1. Grunty ogółem  -   246,70
w tym:
- rolne i leśne  -  74,76
- budowlane  -  19,81
- zieleń parkowa  -   3,30
- pozostałe (drogi)  - 148,83


2. Budynki ogółem  -   42
w tym:
- mieszkalne  -    9
- mieszkalne na współwłasność
ze wspólnotami mieszkańców  -    3
- niemieszkalne  -  30


Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe będące własnością gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy na gruntach Skarbu Państwa.

Ogólna powierzchnia gruntów gminnych w 4 obrębach ewidencyjnych, tj.: „Rudnik nad Sanem”, „Stróża”, „Przędzel”, „Kopki” wynosi  246,70 ha.

Gmina Rudnik nad Sanem posiada prawo własności gruntów o powierzchni 241,11 ha, pozostałe
5,59 ha to prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Gmina Rudnik nad Sanem posiada też w swoim zasobie grunt we współwłasności z gminą Krzeszów i gminą Nowa Sarzyna, jest to działka położona we wsi Koziarnia, zabudowana wspólną stacją uzdatniania wody.

Prawa własności, współwłasności i użytkowania wieczystego w stosunku do gruntów i budynków stanowiących mienie gminne, mają uregulowany stan prawny.

Na mieniu gminnym prowadzą działalność następujące jednostki podległe Gminie:

1. Miejski Ośrodek Kultury, użytkujący:

a) siedzibę Ośrodka – budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Grunwaldzkiej,
b) Centrum Wikliniarstwa – nieruchomość zabudowaną 2 budynkami przy ul. Mickiewicza,
biblioteki bubliczne:
w Rudniku nad Sanem – w budynku Centrum Wikliniarstwa przy ul. Mickiewicza,
w Przędzelu – nieruchomość zabudowana 1 budynkiem, położona przy ul. 3 Maja,
w Kopkach – lokal w budynku Straży Pożarnej położony przy ul. Zagrody.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, użytkujący nieruchomość zabudowaną kompleksem
budynków, położoną w Rudniku nad Sanem przy ul. Mickiewicza.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, użytkujący:

a) siedzibę Zakładu zabudowaną 2 budynkami, położoną przy ul. J. Kilińskiego,
b) oczyszczalnię ścieków miejskich, położoną przy obwodnicy,
c) cmentarz komunalny zabudowany 1 budynkiem (kaplica), położony przy ul. Kończyckiej,
d) dwie stacje uzdatniania wody:
przy ul. Chopina – zabudowaną 1 budynkiem
przy ul. Stróżańskiej – zabudowaną 1 budynkiem

4. Ośrodek Pomocy Społecznej, posiadający swoją siedzibę w budynku przy ul. Kilińskiego 19

5. Publiczne Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazjum i Przedszkole, użytkujące:

a) PSP Nr 1 w Rudniku nad Sanem – nieruchomość zabudowaną 1 budynkiem położoną przy
ul. Szkolnej,
b) PSP Nr 2 w Rudniku nad Sanem – nieruchomość zabudowaną 1 budynkiem , położoną przy
ul. Jana Pawła II i lokal w kompleksie budynków, położonym przy ul. Piłsudskiego,
c)  PSP Nr 3 w Rudniku nad Sanem – Stróży – nieruchomość zabudowaną kompleksem budynków,
położoną przy ul. M. Konopnickiej,
d) PSP w Przędzelu – nieruchomość zabudowaną kompleksem budynków, położoną przy
ul. Mickiewicza,
e) PSP w Kopkach – nieruchomość zabudowaną kompleksem budynków, położoną przy
ul. Podborze,
f) Publiczne Gimnazjum w Rudniku nad Sanem – nieruchomość zabudowaną kompleksem
budynków, położoną przy ul. Piłsudskiego,
g)  Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem – lokal w kompleksie budynków, położonym przy
ul. Mickiewicza.

Gmina Rudnik nad Sanem dzierżawi Sp. zo.o. PANORAMA „Centrum Zdrowia” z siedzibą
w Leżajsku lokal w budynku położonym w Kopkach przy ul. Wygoda.

Ponadto Gmina Rudnik nad Sanem użycza na rzecz Caritasu Diecezji Sandomierskiej do wykorzystania na cele statutowe budynek położony w Rudniku nad Sanem przy ul. Rzeszowskiej (dawny Wikplast – Las).

Nieruchomości gminne będące w dzierżawie stanowią powierzchnię 4,72 ha (grunty), 920 m2 (lokale).

Mienie gminne, którym gospodaruje Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wykorzystywane jest pod inwestycje gminne, jak również jest wydzierżawiane, wynajmowane lub oddawane w użyczenie.
Nieruchomości uznawane jako zbędne Gminie, przeznaczane są do sprzedaży.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 grudnia 2011 13:34
 


Służby gminne