BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Prawo Miejscowe

Akty prawa miejscowego

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
21   Link   Uchwała Nr XXVI/162/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową ...
1618
22   Link   Uchwała Nr XXIII/138/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
1647
23   Link   Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2009 r.
1629
24   Link   Uchwała NR XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, ...
1662
25   Link   Uchwała Nr XVII/89/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych działających w gminie Rudnik nad Sanem
1706
26   Link   Uchwała Nr XV/77/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia opłaty targowej i sposobu jej pobierania na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. ...
1663
27   Link   Uchwała Nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
1622
28   Link   Uchwała Nr XIV/71/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
1675
29   Link   Uchwała Nr XIV/70/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
1665
30   Link   Uchwała Nr VI / 36 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1253
Strona 2 z 2

Służby gminne