BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Projekty uchwał
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR LI/387/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie współdziałania Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+
51
2   Link   UCHWAŁA NR LI/389/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033
46
3   Link   UCHWAŁA NR LI/388/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
50
4   Link   UCHWAŁA NR LI/386/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2024
43
5   Link   UCHWAŁA NR L/385/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033
92
6   Link   UCHWAŁA NR L/384/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
73
7   Link   UCHWAŁA NR L/383/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
82
8   Link   UCHWAŁA NR L/382/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
69
9   Link   UCHWAŁA NR L/381/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030
91
10   Link   UCHWAŁA NR L/380/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy
87
11   Link   UCHWAŁA NR XLIX/379/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033
125
12   Link   UCHWAŁA NR XLIX/378/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.
107
13   Link   UCHWAŁA NR XLIX/377/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
103
14   Link   UCHWAŁA NR XLIX/376/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
93
15   Link   UCHWAŁA NR XLIX/375/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
92
16   Link   UCHWAŁA NR XLIX/374/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok
104
17   Link   UCHWAŁA NR XLIX/373/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
96
18   Link   UCHWAŁA NR XLIX/372/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 - 2027
114
19   Link   UCHWAŁA NR XLIX/371/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
92
20   Link   UCHWAŁA NR XLIX/370/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2027 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
94
Strona 1 z 55

Służby gminne