BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR III/19/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2023
28
2   Link   UCHWAŁA NR III/18/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2023
26
3   Link   UCHWAŁA NR III/17/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
25
4   Link   UCHWAŁA NR III/16/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033
24
5   Link   UCHWAŁA NR III/15/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
30
6   Link   UCHWAŁA NR III/14/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
30
7   Link   UCHWAŁA NR III/13/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Rudnik nad Sanem na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
23
8   Link   UCHWAŁA NR III/12/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27.06.2024 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, a także przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonania usług sąsiedzkich
26
9   Link   UCHWAŁA NR II/11/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
258
10   Link   UCHWAŁA NR II/10/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
275
11   Link   UCHWAŁA NR II/9/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
245
12   Link   UCHWAŁA NR II/8/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
243
13   Link   UCHWAŁA NR II/7/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
237
14   Link   UCHWAŁA NR II/6/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
237
15   Link   UCHWAŁA NR II/5/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
253
16   Link   UCHWAŁA NR II/4/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
240
17   Link   UCHWAŁA NR II/3/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
248
18   Link   UCHWAŁA NR I/2/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 06.05.2024 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
257
19   Link   UCHWAŁA NR I/1/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 06.05.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
232
20   Link   UCHWAŁA NR LII/395/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
245
Strona 1 z 56

Służby gminne