BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
21   Link   UCHWAŁA NR XLIX/369/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026
82
22   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/368/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
97
23   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/367/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
88
24   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/366/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Kopkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
83
25   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/365/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
78
26   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/364/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
80
27   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/363/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok na odbiór i transport odpadów komunalnych
85
28   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/362/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
80
29   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/361/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego
83
30   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/360/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim
83
31   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/359/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Grochowskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
70
32   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/358/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę rodzaju miejscowości z Chałupki przysiółek wsi Kopki na Chałupki wieś
79
33   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/357/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
77
34   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/356/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
78
35   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/355/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
78
36   Link   UCHWAŁA NR XLVII/354/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
98
37   Link   UCHWAŁA NR XLVII/353/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
86
38   Link   UCHWAŁA NR XLVII/352/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok
87
39   Link   UCHWAŁA NR XLVII/351/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
89
40   Link   UCHWAŁA NR XLVII/350/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych
93
Strona 2 z 55

Służby gminne