BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
61   Link   UCHWAŁA NR XLV/329/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
165
62   Link   UCHWAŁA NR XLIV/328/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/328/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2022
189
63   Link   UCHWAŁA NR XLIV/327/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/327/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2022
184
64   Link   UCHWAŁA NR XLIV/326/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/326/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
179
65   Link   UCHWAŁA NR XLIV/325/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/325/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
210
66   Link   UCHWAŁA NR XLIV/324/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/324/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
181
67   Link   UCHWAŁA NR XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
179
68   Link   UCHWAŁA NR XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
188
69   Link   UCHWAŁA NR XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
183
70   Link   UCHWAŁA NR XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
193
71   Link   UCHWAŁA NR XLIV/319/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/319/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel
185
72   Link   UCHWAŁA NR XLIV/318/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/318/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
184
73   Link   UCHWAŁA NR XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
175
74   Link   UCHWAŁA NR XLIII/316/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 maja 2023 r.
Uchwała Nr XLIII/316/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
200
75   Link   UCHWAŁA NR XLII/315/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
238
76   Link   UCHWAŁA NR XLII/314/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;
216
77   Link   UCHWAŁA NR XLII/313/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;
205
78   Link   UCHWAŁA NR XLII/312/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;
195
79   Link   UCHWAŁA NR XLII/311/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
206
80   Link   UCHWAŁA NR XLII/310/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
214
Strona 4 z 55

Służby gminne