BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XLVII/349/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
12
2   Link   UCHWAŁA NR XLVII/354/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
11
3   Link   UCHWAŁA NR XLVII/353/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
10
4   Link   UCHWAŁA NR XLVII/352/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok
9
5   Link   UCHWAŁA NR XLVII/351/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
9
6   Link   UCHWAŁA NR XLVII/350/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych
12
7   Link   UCHWAŁA NR XLVI/348/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
67
8   Link   UCHWAŁA NR XLVI/347/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
62
9   Link   UCHWAŁA NR XLVI/345/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;
60
10   Link   UCHWAŁA NR XLVI/346/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
56
11   Link   UCHWAŁA NR XLVI/344/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;
60
12   Link   UCHWAŁA NR XLVI/343/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej;
60
13   Link   UCHWAŁA NR XLVI/342/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;
59
14   Link   UCHWAŁA NR XLVI/341/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;
57
15   Link   UCHWAŁA NR XLVI/340/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Przędzel na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;
55
16   Link   UCHWAŁA NR XLVI/339/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
56
17   Link   UCHWAŁA NR XLVI/338/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Rudniku nad Sanem;
59
18   Link   UCHWAŁA NR XLV/337/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
124
19   Link   UCHWAŁA NR XLV/336/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r
93
20   Link   UCHWAŁA NR XLV/335/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
91
Strona 1 z 53

Służby gminne