BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/296/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
0
2   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/295/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego
0
3   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/294/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
0
4   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/293/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe
1
5   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
23
6   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.;
48
7   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033;
26
8   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;
29
9   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
22
10   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2022 roku na 2023 rok na odbiór i transport odpadów komunalnych w 2023 r.;
21
11   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przędzel;
25
12   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa;
27
13   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
19
14   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/283/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
12
15   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
24
16   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/281/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku;
21
17   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
23
18   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/279/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
26
19   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/278/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok;
20
20   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/277/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina;
21
Strona 1 z 50

Służby gminne