BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR I/1/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 06.05.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
12
2   Link   UCHWAŁA NR I/2/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 06.05.2024 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
7
3   Link   UCHWAŁA NR LII/395/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
15
4   Link   UCHWAŁA NR LII/394/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Rudnickie becikowe”
11
5   Link   UCHWAŁA NR LII/393/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Powiatu Niżańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe” na lata 2024 – 2030
11
6   Link   UCHWAŁA NR LII/392/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim i realizacji projektu „Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim”
8
7   Link   UCHWAŁA NR LII/391/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości na rzecz ich użytkownika wieczystego
11
8   Link   UCHWAŁA NR LII/390/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Rudniku nad Sanem
9
9   Link   UCHWAŁA NR LI/389/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033
109
10   Link   UCHWAŁA NR LI/388/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
103
11   Link   UCHWAŁA NR LI/387/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie współdziałania Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+
108
12   Link   UCHWAŁA NR LI/386/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2024
92
13   Link   UCHWAŁA NR L/385/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033
159
14   Link   UCHWAŁA NR L/384/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
129
15   Link   UCHWAŁA NR L/383/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
139
16   Link   UCHWAŁA NR L/382/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
123
17   Link   UCHWAŁA NR L/381/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030
149
18   Link   UCHWAŁA NR L/380/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy
145
19   Link   UCHWAŁA NR XLIX/379/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033
182
20   Link   UCHWAŁA NR XLIX/378/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.
151
Strona 1 z 55

Służby gminne