BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1001   Link   Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ewid. 3464/10 położonej w Rudniku nad Sanem przy ulicy Okulickiego.
1456
1002   Link   Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
1564
1003   Link   Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
1571
1004   Link   Uchwała Nr XX/110/2008. Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzeszów.
1514
1005   Link   Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
1532
1006   Link   Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.
1563
1007   Link   Uchwała NR XIX /106/ 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2634
1008   Link   Uchwała Nr XIX/105/2008. Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich" oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy.
1533
1009   Link   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Miejskiej w 26 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
1501
1010   Link   Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
1535
1011   Link   Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
1528
1012   Link   Uchwała Nr XVIII/97/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
1535
1013   Link   Uchwała Nr XVIII/95/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1495
1014   Link   Uchwała NR XVIII/94/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2007rok.
1487
1015   Link   Uchwała Nr XVII / 93 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem.
1563
1016   Link   Uchwała Nr XVII / 92 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.
1545
1017   Link   Uchwała Nr XVII / 91 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1567
1018   Link   Uchwała Nr XVII / 90 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.
1530
1019   Link   Uchwała Nr XVII / 89 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych działających w gminie Rudnik nad Sanem
2650
1020   Link   Uchwała Nr XVII / 88 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie: budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2008 rok.
1546
Strona 51 z 55

Służby gminne