BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
221   Link   UCHWAŁA NR XXIV/186/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;
524
222   Link   UCHWAŁA NR XXIV/185/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt II SA/Rz 10/21 oddalającego skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności zapisu zawartego w § 1 ust. 2 pkt 6 uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. Nr XIX/141/2020;
531
223   Link   UCHWAŁA NR XXIV/184/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tych umów;
536
224   Link   UCHWAŁA NR XXIV/183/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Rudniku nad Sanem i w Kopkach;
524
225   Link   UCHWAŁA NR XXIV/182/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
524
226   Link   UCHWAŁA NR XXIV/181/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
537
227   Link   UCHWAŁA NR XXIII/180/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
561
228   Link   UCHWAŁA NR XXIII/179/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
698
229   Link   UCHWAŁA NR XXIII/178/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland;
581
230   Link   UCHWAŁA NR XXIII/177/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”;
631
231   Link   UCHWAŁA NR XXIII/176/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO;
549
232   Link   UCHWAŁA NR XXIII/175/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu;
572
233   Link   UCHWAŁA NR XXIII/174/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
597
234   Link   UCHWAŁA NR XXIII/173/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2021;
543
235   Link   UCHWAŁA NR XXII/172/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r
754
236   Link   UCHWAŁA NR XXII/171/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
547
237   Link   UCHWAŁA NR XXII/170/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie”
576
238   Link   UCHWAŁA NR XXII/169/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
564
239   Link   UCHWAŁA NR XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz przekazania go do organu regulacyjnego
582
240   Link   UCHWAŁA NR XXII/167/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych
946
Strona 12 z 55

Służby gminne