BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
81   Link   UCHWAŁA NR XLIV/326/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/326/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
291
82   Link   UCHWAŁA NR XLIV/325/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/325/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
320
83   Link   UCHWAŁA NR XLIV/324/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/324/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
292
84   Link   UCHWAŁA NR XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
297
85   Link   UCHWAŁA NR XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
309
86   Link   UCHWAŁA NR XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
302
87   Link   UCHWAŁA NR XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
317
88   Link   UCHWAŁA NR XLIV/319/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/319/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel
305
89   Link   UCHWAŁA NR XLIV/318/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/318/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
300
90   Link   UCHWAŁA NR XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
294
91   Link   UCHWAŁA NR XLIII/316/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 maja 2023 r.
Uchwała Nr XLIII/316/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
310
92   Link   UCHWAŁA NR XLII/315/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
363
93   Link   UCHWAŁA NR XLII/314/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;
341
94   Link   UCHWAŁA NR XLII/313/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;
322
95   Link   UCHWAŁA NR XLII/312/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;
314
96   Link   UCHWAŁA NR XLII/311/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
321
97   Link   UCHWAŁA NR XLII/310/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
331
98   Link   UCHWAŁA NR XLII/309/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024 – 2030;
320
99   Link   UCHWAŁA NR XLI/308/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
333
100   Link   UCHWAŁA NR XLI/307/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
290
Strona 5 z 55

Służby gminne