BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.


Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

2) przeznaczenia mienia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewa Sudoł,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

4) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewa Sudoł,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

5) zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Maria Sagan,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

6) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

7) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości dwóch działek położonych w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

8) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

9) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

10) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

11) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

12) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

13) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

14) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

15) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

16) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

17) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

18) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej,

19) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pan Dariusz Gil – wiceprzewodniczący Komisji,

4.Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej do zatwierdzenia przez Radę Miejską;

 • Plany pracy przedstawią przewodniczący poszczególnych Komisji.

5.Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6.Sprawy różne

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      /-/ mgr Edward Wołoszyn

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

c) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

i) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

j) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

k) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

l) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

     i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

b) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

c) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

i) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

j) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

k) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 22 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu GminyMiasta Rudnik nad Sanem;

b) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

c) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

i) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

j) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

k) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Podsumowanie działalności komisji za rok 2018 (punkt 1 planu pracy Komisji na 2019 r.)

3.Kontrola zadań realizowanych z funduszu sołeckiego za 2018 rok (punkt 2 planu pracy Komisji na 2019 r.).

4.Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 18 lutego 2019 10:51
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych;

b) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w Rudniku nad Sanem;

c) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości dwóch działek położonych w Przędzelu;

d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

i) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

j) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

k) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

l) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

m)  zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

n)zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Analiza planów inwestycyjnych, remontowych na 2019 r. (punkt 1 planu pracy Komisji na 2019 r.).

3.Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

b) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu GminyMiasta Rudnik nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

i) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

j) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

k) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

l) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

m) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Ogólna ocena stanu ochrony środowiska w gminie Rudnik nad Sanem (punkt 3 planu pracy Komisji na 2019 r.).

3 .Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 18 lutego 2019 10:52
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

b) przeznaczenia mienia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem;

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

i) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

j) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

k) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

l) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

m)  zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 

Zarządzenie

Email Drukuj PDF

 

w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora przedszkola, jednostek prowadzonych przez
Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 13 lutego 2019 13:51
 

Wyniki konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

Wyniki konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa
Przędzel


Ostatnia aktualizacja: piątek, 08 lutego 2019 14:44 Więcej…
     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków.

     

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczania:

 OBWIESZCZENIE
WOOŚ.420.12.13.2018.PM.16


 OBWIESZCZENIE
WOOŚ.420.12.13.2018.PM.17

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 17 grudnia 2018 10:11
 

Decyzja w sprawie przebudowy ul. Kordeckiego i Stalowej

Email Drukuj PDF

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”

DECYZJA
WOOŚ.420.12.13.2018.PM.15


     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przypomina, że właściciele posesji mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym, w celu podniesienia bezpoeczeństwa
(ułtwienia dojazdu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, służb energetycznych i gazowych, kurierów).

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 listopada 2016 13:34
 


Służby gminne