BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
       

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2020 rok;

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Kontrola wydatków z Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (punkt 10 planu pracy Komisji na 2019 r.)

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2020 rok;

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033

wraz z rozpatrzeniem planów i zadań inwestycyjnych na rok 2020 i wypracowanie opinii Komisji (punkt 11 planu pracy Komisji na 2019 r.).

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2020 rok;

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Ocena miejsc rekreacyjnych w Gminie (punkt 9 planu pracy Komisji na 2019 r.)

3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r. (punkt 11 planu pracy Komisji na 2019 r.)

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2020 rok;

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r. (punkt 12 planu pracy Komisji na 2019 r.)

3.Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2020 rok;

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2020 rok;

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wydanie opinii Komisji w sprawie pisma Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności i Pamięci w Rudniku nad Sanem.

3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r. (punkt 9 planu pracy Komisji na 2019 r.)

4. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 09 grudnia 2019 13:38
     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się czternasta nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

 • informację o analizie oświadczeń radnych przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Edward Wołoszyn,
 • informację o analizie oświadczeń pracowników samorządowych przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Agata Podolska – Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) nieuwzględnienia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Teresa Bujak,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

4) zmiany uchwały Nr XXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

5) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok;

b) zmiany uchwały Nr XXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

c) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

                       


Strona 1 z 2

Służby gminne