BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
   

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2017 r.z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Wydanie opinii Komisji dotyczącej ww. sprawozdań i informacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku absolutoryjnego z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2017 r.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Ocena infrastruktury gminnej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, oczyszczalnia, wodociągi, zasoby komunalne), w nawiązaniu do inwestycji dotyczących rozbudowy i modernizacji oczyszczalni oraz sieci wodno-kanalizacyjnej (punkt 6 planu pracy Komisji na 2018 r.).

2. Wypracowanie opinii o:

-              wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2017 rok,

-              sprawozdaniu finansowym za 2017 rok. (punkt 8 planu pracy Komisji na 2018 r.)

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 08:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola kompleksowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem (punkt 6 planu pracy Komisji2018 r.)

2. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

     

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie członków Komisji z informacją dotyczącą wykorzystania sal gimnastycznych i obiektów sportowych w szkołach (punkt 1 planu pracy Komisji na 2018 r.)

2. Informacja o imprezie „Wiklina 2018” Rudnik nad Sanem (punkt 3 planu pracy Komisji na 2018 r.).

3. Ocena wykonania budżetu gminy za 2017 r. w zakresie działów:

  • Kultura fizyczna i sport,
  • Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (punkt 4 planu pracy Komisji na 2018 r.)

4. Wypracowanie opinii o:

  • wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2017 rok,
  • sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Paweł Lewko

 

           

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przypomina, że właściciele posesji mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym, w celu podniesienia bezpoeczeństwa
(ułtwienia dojazdu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, służb energetycznych i gazowych, kurierów).

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 listopada 2016 13:34
 


Służby gminne