BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Strefy ochronne ujęć wody - zmiana przepisów.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 13 sierpnia 2018 07:40
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

o wszczęciu postępowania pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 2534, 2519/1, 2518 i 2511 w miejscowości Rudnik nad Sanem.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 31 lipca 2018 07:41
           

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 622/1 w miejscowości Rudnik nad Sanem

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 31 lipca 2018 07:37
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) odbędzie się nadzwyczajna trzydziesta piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;

  • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Wnioski i oświadczenia Radnych.

5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

     

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przypomina, że właściciele posesji mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym, w celu podniesienia bezpoeczeństwa
(ułtwienia dojazdu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, służb energetycznych i gazowych, kurierów).

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 listopada 2016 13:34
 


Służby gminne