BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2021 r.z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Wydanie opinii Komisji dotyczącej ww. sprawozdań i informacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku absolutoryjnego z tytułu wykonania budżetu GminyMiasta za rok 2021 r.

6. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2021 rok (punkt 3 planu pracy Komisji na 2022 r.).

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2021 rok (punkt 7 planu pracy Komisji na 2022 r.).

2. Informacja o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz o zasadach wynajmu lokali (punkt 6 planu pracy Komisji na 2022 r.).

3. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 19 maja 2022 12:01
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2021 rok (punkt 5 planu pracy Komisji na 2022 r.).

2. Informacja o projektach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 (punkt 3 planu pracy Komisji na 2022 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 09:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2021 rok (punkt 8 planu pracy Komisji na 2022 r.).

2. Ocena stanu infrastruktury gminnej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, oczyszczalnia, wodociągi, zasoby komunalne). Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców w obszarze ww. mediów (punkt 6 planu pracy Komisji na 2022 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu za 2021 r. i sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (punkt 3 planu pracy Komisji na 2022 r.).

2. Wysłuchanie informacji o działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2021 r. i wydanie opinii Komisji (punkt 4 planu pracy Komisji na 2022 r.).

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

     

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wydanie opinii Komisji w sprawie dotyczącej lokalizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik nad Sanem Groble”.

2. Przegląd, analiza i ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i chodników po okresie zimowym – wypracowanie stanowiska. Stan dróg objętych gwarancją. (punkt 4 planu pracy Komisji na 2022 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward SekulskiI

                         

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Email Drukuj PDF

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Rozporządzenie NR 30/2020

Email Drukuj PDF

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: niżańskiego i leżajskiego

 


Służby gminne