BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczania:

 OBWIESZCZENIE
WOOŚ.420.12.13.2018.PM.16


 OBWIESZCZENIE
WOOŚ.420.12.13.2018.PM.17

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 17 grudnia 2018 10:11
 

Decyzja w sprawie przebudowy ul. Kordeckiego i Stalowej

Email Drukuj PDF

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”

DECYZJA
WOOŚ.420.12.13.2018.PM.15


   

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki nieruchomościami gminnymi, w tym sprzedaży nieruchomości oraz zawierania umów dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz regulowania należności z tego tytułu. (punkt 8 planu pracy Komisji na 2018 r.).

2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

4. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawie:

a) uchwały budżetowej na 2018 r.,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018-2033

i wypracowanie opinii Komisji.

5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 17 grudnia 2018 08:04
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Gminnego Sztabu Antykryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Rudnik nad Sanem. Wypracowanie wniosków w tym zakresie ( punkt 8 planu pracy Komisji na 2018 r.)

2. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;

b) uchwały budżetowej na 2019 rok;

c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019 (punkt 12 planu pracy Komisji na 2018 r.)

4.Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

           

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków.

   

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przypomina, że właściciele posesji mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym, w celu podniesienia bezpoeczeństwa
(ułtwienia dojazdu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, służb energetycznych i gazowych, kurierów).

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 listopada 2016 13:34
 


Służby gminne