BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
761   Link   Uchwała Nr XIV / 69 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
864
762   Link   Uchwała Nr XIV / 68 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2007 rok
870
763   Link   Uchwała Nr XIV/ 67 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
880
764   Link   Uchwała Nr XIII / 66 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Ryszarda i Grażyny Kapała prawa własności nieruchomości gruntowej będącej w ich użytkowaniu wieczystym.
858
765   Link   Uchwała Nr XIII / 65 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wybory ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądu Rejonowego w Nisku.
869
766   Link   Uchwała Nr XIII / 64 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 r.
893
767   Link   Uchwała Nr XII / 63 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
845
768   Link   Uchwała Nr XII / 62 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.
865
769   Link   Uchwała Nr XII / 61 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.
839
770   Link   Uchwała Nr XII / 60 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XI/53/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 roku.
863
771   Link   Uchwała Nr XI / 59 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Eugeniusza i Janiny Dul prawa własności nieruchomości gruntowej będącej w ich użytkowaniu wieczystym.
921
772   Link   Uchwała Nr XI / 58 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
904
773   Link   Uchwała Nr XI / 57 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Rudnik nad Sanem nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej.
935
774   Link   Uchwała Nr XI / 56 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
863
775   Link   Uchwała Nr XI / 55 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
860
776   Link   Uchwała Nr XI / 54 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu.
914
777   Link   Uchwała Nr XI / 53 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
912
778   Link   Uchwała Nr XI / 52 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
958
779   Link   Uchwała Nr XI / 51 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem.
873
780   Link   Uchwała Nr X / 50 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Przędzel.
902
Strona 39 z 41

Służby gminne