Kontrole zewnętrzne 2012

środa, 23 stycznia 2013 13:46 Adam Olko
Drukuj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku protokół

Centralne Biuro Antykorupcyjne w Rzeszowie protokół

Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie zastrzeżenia do protokołu

Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie odpowiedź na zastrzeżenia

Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie odmowa podpisania protokołu

Urząd Kontroli Skarbowej protokół

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie odpowiedź na wynik kontroli

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w  Rzeszowie projekt wystąpienia pokontrolnego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego raport z czynności kontrolnych

Ostatnia aktualizacja: środa, 23 stycznia 2013 15:21