BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Nabór

  OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Kancelaryjnych w wymiarze 1 etatu. ...
 • Przetarg na sprzedaż drewna

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż drzew na pniu w celu pozyskania drewna   1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu rosnących na działce numer ewid. 160...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej pferty na: "Przebudowę drogi dz. nr ewid. 337, 368/1 w km 0+000 - 1+360 wraz z przebudową przepustu w km 0+188 ∅60 w Chałupkach" ...
 • Rozporządzenie nr 2/2018

  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie Powiatu Niżańskiego ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2018/2019" ...
 • Obwieszczenie

  Burmistrza Gminy i Miasta Nisko zawiadamiam że w dniu 16.08.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowanianach przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 - 1+068, R...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Przebudowę drogi dz. nr ewid. 337, 368/1 w km 0+000 - 1+360 wraz z przebudową przepustu w km 0+188 ∅60 w Chałupkach" ...
 • Przetarg na sprzedaż drewna

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż drzew na pniu w celu pozyskania drewna ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej średniego cisnienia na działkach nr ew. 633/4, 633/1, 633/5, 660, 674/1, 673/3 w miejscowości Przedzel...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2018/2019" ...
 • Ogłoszenie

  Strefy ochronne ujęć wody - zmiana przepisów....
 • Wykaz

  nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na prowadzenie działalności gastronomicznej i hotelarskiej....
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę drogi dz. nr ewid. 337, 368/1 w km 0+000 - 1+360 wraz z przebudową przepustu w km 0+188 ∅60 w Chałupkach" ...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 2534, 2519/1, 2518 i 2511 w miejscowości Rudnik nad Sanem....
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 605, 630/2, 632, 643, 633/4 631/2 631/1, 628, 627, 625/2, 660, 682/3 w miejsowości Przę...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę Otwartych Stref Aktywności w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem" ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśniania na działkach nr ew. 2414, 2424, 2451, 2462, 2463, 2464, w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego pn: budowa sieci gazowej średnego ciśnienia na działkach nr ew. 141/2 i 139 w miejscowości Przędzel....
 • Decyzja w sprawie jakości wody

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej d...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)" ...

Służby gminne