BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 110/1,31 w miejscowości Kopki...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2019 r." ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku" ...
 • Decyzja w sprawie jakości wody

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej d...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku (II)" ...
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku” ...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku" ...
 • Decyzja w sprawie jakości wody

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej d...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu za pomocą skrzynek rozsączających oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych poprze...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) odbędzie się druga sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900. Proponowany porządek o...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   &...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej....
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku" ...
 • Postanowienie

  w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i burmistrza wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r....
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego siśnienia na działkachnr ewid 1954 i 1913/6 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.6733.22.6.2018 dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach na ewid. 2420/2, 2419 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Przetargi ustne nieograniczone

  Na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ...
 • Przetargi ustne nieograniczone

  Na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ...
 • Ogłoszenie

  o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków....
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ...

Służby gminne