BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) odbędzie się druga sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900. Proponowany porządek o...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   &...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej....
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku" ...
 • Postanowienie

  w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i burmistrza wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r....
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego siśnienia na działkachnr ewid 1954 i 1913/6 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.6733.22.6.2018 dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach na ewid. 2420/2, 2419 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Przetargi ustne nieograniczone

  Na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ...
 • Przetargi ustne nieograniczone

  Na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ...
 • Ogłoszenie

  o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków....
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ...
 • Obwieszczenie

  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 1. W dniu 16 października 2018 r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 2...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1158/2, 1158/1, 2641, 166/1 167 w miejscowości Kopki...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 19 października 2018 r. (piątek) odbędzie się trzydziesta ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Pr...
 • Informacja

    Informuję, że w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad San...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa R...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   P...
 • Wykaz

  Nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i najemcy....

Służby gminne