BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

  Informuję, że w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejs...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego....
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wycięcie 108 szt. drzew na działce 2095/2, 4295/7 i 5786/4 w Rudniku nad Sanem" ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Rozbudowę sieci wodociągowej przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem" ...
 • Decyzja

  o środowiskowych uwarunkowaniachsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Sarzyna” oraz  wymienionej dokumentacji ...
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie że w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Sarzyna”.   Obwieszczenie że w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydana została dec...
 • Obwieszczenie

  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 1995/5, 1995/21, 1995/12, 1995/13, 1995/14 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 3523/3, 3523/4, 3523/5 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 1181, 1172, 1171, 1169, 1092, 1093 w miejscowości Przędzel...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 98, 97, 96 95 w miejscowości Kopki...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "„Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, w tym usług zastępstwa procesowego w postępowaniu o odzyskanie podatku od towarów i usług zapłaconego przez Gminę i Miasto Rudnik nad S...
 • Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

  Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020 ...
 • Przetarg Ustny Nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i  Miasta Rudnik nad Sanem...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców...
 • Postanowienie i Obwieszczenie

  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie STWIERDAJĄCE brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Sarzyna”. ...
 • Sprawozdanie

  Sprawozdanie z realizacji progrmów współpracy Gminy i MIasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porzytku publicznego za 2018 rok....
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem” ...
 • Obwieszczenie

  w związku z wnioskiem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa lewego zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Glęboka)...

Służby gminne