BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Wyniki konsultacji społecznych

  Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel ...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działkach nr ew. 3971, 3972 znajdujących się w Rudniku nad Sanem. ...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa lini napowietrznej 15 kV Rudnik II oraz budowa loni kablowej 15 kV od stanowiska 70 do 78"...
 • Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel ...
 • Otwarty konkurs ofert

  na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
 • Rozporządzenie

  Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego....
 • Wyniki konsultacji społecznych

  Wyniki konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutów Osiedli i Sołectw na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. ...
 • Decyzja w sprawie jakości wody

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej d...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku (II)”  ...
 • Ogłoszenie

    Informuję, że w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) odbędzie się czwarta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900. Proponowan...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posi...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady M...
 • Ogłoszenie o wyniku przetargów

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzedu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40 odbyły się przetargi ustne nieograniczone....
 • Obwieszczenie

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczania:  OBWIESZCZENIEWOOŚ.420.12.13.2018.PM.16  OBWIESZCZENIEWOOŚ.420.12.13.2018.PM.17   REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZO...
 • Decyzja w sprawie przebudowy ul. Kordeckiego i Stalowej

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem” DECY...
 • Informacja

  Uwaga prędkość jazdy pociągów podniesiona do 100 km/h. Prosimy o ostrożną jazdę, w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych....
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2019 r." ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Propon...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku ...

Służby gminne