BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Jak załatwić sprawy ? Gospodarka mieniem gminnym

Gospodarka mieniem gminnym

Email Drukuj PDF

Dokumenty związane z gospodarką mieniem gminnym można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem pokój 4 (parter)

tel. 15 876 10 02 wew. 40

 

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Zamiana nieruchomości gruntowych

Wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Cesja umowy dzierżawy nieruchomości gminnej

Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gminnej

Nabycie dzierżawionej nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej

Wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres do 3 lat w drodze przetargu

Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - postępowanie wszczynane z urzędu

Wniosek o odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogi publiczne (gminne)

Wniosek o przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej zawartej na okres do 3 lat

Podział nieruchomości gruntowej
Wniosek o podział nieruchomości gruntowej

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Nabycie nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej

Sprzedaż w trybie art. 32 ugn

Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej

Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie nieruchomości gminnej

Wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu

Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek od tych należności

Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 16 stycznia 2018 09:24  

Służby gminne